Joker-Nord med Kabelvågsamfunnet

Når både Leder i Lp (14.11.07) og ordfører Bjørnstad uttrykker forbauselse over Fylketsrådslederens innstilling til vedtak i "Våganskole-saken", er håpet at fylkestinget skal få øynene opp for den samme virkeligheten som disse og Kabelvågfolk lenge har forholdt seg til, og stemme mot flyttingen.

Under valgkampen besøkte Odd Eriksen Kabelvåg videregående skole sammen med ordføreren, og man fikk inntrykk av at Arbeiderpartiet kommunalt stod som garantist mot flytting av skolen. Eriksen hadde samtaler med de ansatte og i en åpen seanse med pressen til stede gikk fylketsrådslederen langt i å frede den videregående skolen; "..så lenge partiet lokalt går sterkt imot flytting, vil det være vanskelig for oss i fylket å gå inn for noe annet." Akkurat her sanket nok Ap mange Kabelvåg-stemmer. Men valgkamp er som kjent valgkamp, og tilhører nødvendigvis ikke samme virkelighet som den vi står og går i.

Virkeligheten for Kabelvågsamfunnet er at man i stedet for å vinne en ny kunstskole, mister den videregående skolen. Vi mister ikke bare en velfungerende skole med mange arbeidsplasser, men vi mister også 150 elever som bor på hybel, handler i butikkene, går på cafè og - befolker Kabelvågs gater. Og det trengs. Prøv å tilbringe en morgen formiddag på torget i Kabelvåg. Der er det spøkelsesaktig tomt! Riktignok er det noen koselige duer der, men de er så skrubbsultne, at på et blunk kan en ettåring med en rosinbolle, forvandles til et vandrende fuglefjell. Virkeligheten for duene på torget lar seg ikke styre politisk. Men i Nordland fylke kan vel enkelte ting ennå styres politisk? Bestemmer man seg for å bygge en ny Kunstskole; et fyrtårn for kunstutdanningen i Nord-Norge, finnes det vel intet hinder?

Men når Eriksen spiller Joker Nord med fylkeskommunale bygg i Vågan kan allting skje. To velfungerende skoler skal flytte mot sin vilje; "..for å oppnå en pedagogisk, administrativ og økonomisk synergieffekt", som det så fint heter i sak FS 132-2007. Motstykket til den "positive synergieffekt" for den videregående skolen, er den negative spøkelseseffekten i Kabelvågsamfunnet. Kan vinningen med en sammenslåing være så betydelig? Er den økonomiske og administrative fortjenesten verdt en ny Kunstskole, arbeidsplasser, folk i gatene og en stadig økende pessimisme i blant mennesker og duer på Kabelvåg torg?

Hadde jeg vært Bjørnstad og fått innstillingen fra partikollega Odd Eriksen i fanget, etter deres felles valgkampshow tidligere i år - hadde jeg følt meg lurt. Og forrådet. Jeg hadde kanskje blitt "overrasket", men snarere argsint! Og jeg hadde heller ikke nøyd meg med å gå til formannskapet for å agere, jeg hadde gått direkte til Odd Eriksen. Appellen her går også til Vågans fylkestingsrepresentanter: Bent Eriksen, Høyre, Benn Mikalsen, Kp og Henrik Bjørnevik, Ap. Brett opp ermene og sloss for det dere lovte oss i valgkampen! La den videregående skolen i Kabelvåg skolen bestå. Bygg ny Kunstskole!

Martin Rørtveit Jensen, Rødt Vågan