Terra-skandalen: Nå må regjeringen ta ansvar!

Kommunalministeren og finansministeren må øyeblikkelig ta kontakt med sparebankene og Terragruppen og sikre at de nødvendige midler stilles til rådighet for å hindre at kommunene påføres tap på grunn av krav og frister som settes av Citibank eller andre.

Kommunaldepartementet og vekslende regjeringer sitter med et stort ansvar for at åtte norske kommuner nå er kommet i en stygg klemme. Nå må kommunalministeren rykke inn og tilby de åtte kommunene all mulig bistand for å sikre at Terra-skandalen ikke skal ramme kommunene og deres innbyggere.

Det var Terra og kommunalminister Erna Solberg som i fellesskap åpnet porten inn til kommunenes operasjoner i finansmarkedene. Terra hadde i 2001 konstruert en pakke der kraftkommuner opptok lån mot sikkerhet i framtidige kraftinntekter, for så å bruke dette lånet til å kjøpe aksjer og obligasjoner. Begge sider ved denne pakken var Kommunaldepartementet kjent med. Departementet godkjente dette opplegget i 2002, bl.a. med en åpenbart feilaktig konklusjon om at dette ikke dreide seg om lån av penger. Det er ikke riktig - slik bl.a. Høyres kommunalpolitiske talsmann Bent Høie har hevdet – at dette var et alternativ til å selge kraftverksandeler for å løse kommunale oppgaver. Begrunnelsen for opplegget var at det var ”lurt” for kommunene å gjøre det slik, idet de kunne få bedre avkastning enn de selv måtte betale i rente. Departementet godkjente et opplegg som helt klart var i strid med kommuneloven.

Det holder ikke når de rikspolitisk ansvarlige henviser til bestemmelser i lov og forskrift om at kommunenes midler må forvaltes ”slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko”. Vanlige norske kommuner har ingen mulighet til å foreta selvstendige vurderinger av de særdeles kompliserte finansielle instrumentene som det opereres med i disse markedene. Det er umulig for dem å vurdere hvorvidt tilbudte plasseringsalternativer innebærer ”vesentlig finansiell risiko”.

Den porten som Kommunaldepartementet åpnet i 2002, må øyeblikkelig lukkes.

Torstein Dahle
Leder Rødt