Torbjørn Os

Avisartikkel

 
 

Skole, SFO og barnehage.

Utdanningsforbundet etterlyste for ei tid siden partienes syn på skole og barnehage. Vefsn RV (Rødt) mener at gode skoler og barnehager er nøkkelen til framtida. Derfor er vårt mål at barnehager og SFO skal være et gratis tilbud for alle barn på linje med grunnskolen.

Synkende elevtall brukes nå til å redusere antall lærere. Dermed blir lærertettheten mindre og elevene får et dårligere tilbud fordi antall klasser/elevgrupper ikke vil bli redusert. Dette vil vi kjempe i mot. Skolen har også fått en ny læreplan som skal gjennomføres, og lokalt er det laget gode planer for data og pedagogikk. Men planene følges ikke opp på grunn av økonomi.

Hvis Vefsn skal være "et steg foran" må kommunen bruke pengene som staten har bevilget til nye lærebøker. Det må kjøpes inn langt flere PCer til elevene, og lærerne må få mer opplæring. Etter- og videreutdanningen må også styrkes. RVs representanter vil kjempe for at dette blir gjennomført, i samarbeid med Utdanningsforbundet og de ansatte i skole, barnehage og SFO.

Torbjørn Os
2. kandidat for Vefsn RV (Rødt)