Morten Qvam

Avisartikkel

 

En delikat personalsak eller to..…..

Hvorfor ble jeg ikke overrasket over innholdet i det eneste offentlige ”referatet” fra tirsdagsmøtene til politikerne og administrasjonen, som Fremover presenterte onsdag 21.januar? Det som derimot overrasket og skremte meg, er administrasjonens praksis med å informere politikerne om personalsaker. Jeg vil komme tilbake til det. Etter å ha lest artikkelen får jeg assosiasjoner til Jerry Seinfeld. Han gjorde suksess med sin serie som handlet ”om ingenting”. At andre forsøker å kopiere hans suksess ”om ingenting”, er ikke dermed sagt det er legitimt eller vellykket. Det kan fort utarte seg til å bli oppfattet som ”et symøte”. Hvem hadde egentlig orket lese referat ”om ingenting”? At en hever lønn for det legimiterer det i ennå mindre grad.

Det er et paradoks at både politikerne og administrasjonen nettopp har valgt organisasjons modellen- flat struktur- for å få færre ledd i organisasjonen. Samtidig lager de et nytt hierarki for politikere. Er disse elitepolitikere? Jeg forstår ikke det helt. Her informeres enkelt- politikere om sensitive opplysninger. Videre blir de pålagt taushetsplikt. Hva er da nytteverdien? Kommunestyret og de ulike partiene består av mange flere representanter. Dersom taushetsplikten til disse enkelt- politikere på tirsdagsmøtene opprettholdes nedover, får altså ikke flertallet av de folkevalgte informasjonen. Eller praktiserer de politiske partiene en intern praksis med å la deltakerne få fullstendig makt i beslutningsprosessene, fordi det noe som de andre ikke har innsikt i? Kunnskap er som kjent makt.

Det bekymrer meg at toppledelsen i en organisasjon som administrasjonen er, kan ha satt en ny standard for hvordan organisasjonen behandler personalsaker. Det er elementær ledelsesteori at underordnede ofte kopierer leders adferd. Jeg ville ikke bli forundret om andre ledere eller ansatte ”bare skulle informere” eller ”rådspørre” seg med uvedkommende om en sak i lukkede rom uformelt. En ting er hva en har krav på, en annen ting er hva en trenger vite. Jeg formoder at administrasjonens informasjon om enkeltstående personalsaker ikke er lovstridig.

Kjære ansatt i Narvik kommune. Det har blitt avslørt av Fremover at din rettsikkerhet i forhold til taushetsplikt er på vikende front. Kanskje er det nettopp deg de snakker og vet om i dag eller i morgen. Så lenge praksisen fortsetter, og ikke fagforeningene griper inn, har du lite å stille opp med. Da har du bare et virkemiddel igjen, som er å stryke enkeltpolitikere fra partilistene ved neste kommunevalg. Da vil de i ikke få vite mer om personalsaker enn det de har krav på. Som deg og meg; og det er faktisk ingenting.

Morten Qvam

Leder Rødt Narvik