Morten Qvam

Avisartikkel

 

Vingeklipping

I 2002 åpnet Erna Solbergs kommunaldepartement opp for at landets kraftkommuner kunne selge ut sine fremtidige kraftinntekter ved å ta opp store lån gjennom å ta sikring i fremtidige inntekter. Og her sitter vi da, eller rettere sagt administrasjonen og kommunestyret i Narvik, med lang nese. Rødt Narvik mener noen bør ta ansvar for det som har skjedd, men det viktigste er allikevel å motarbeide både politiske og økonomiske system som muliggjør spekulasjoner og gambling med andre folks penger: Kravet om og det uendelige ønsket om kortsiktige fortjenester gjennom utallige investeringer i regi av det offentlige. Svært mange norske kommuner sliter økonomisk. Rødt krever at Staten sletter gjelda til de hardest rammede. Dette kan blant annet hindre slike vanvittige investeringer som vi nå har sett. Det blir samtidig alt for enkelt når lovverket sier "…slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko". Hvilke kommuner er det som innehar en slik kompetanse til å vurdere denne "vesentlige finansielle risiko"? Terra- saken har vist at det juridiske språket har vært så innviklet at knapt noen har skjønt ordlyden. Alt for mange rikspolitikere har henvist til dette lovverket gjennom media. Vi mener også disse sitter med del- ansvaret for investeringsfiaskoen. Jeg frykter at vi bare har sett en liten del av et enormt isfjell. Hva med pensjonspengene til de ansatte som kommunene i landet forvalter? Totalt er det snakk om 300 milliarder på landsbasis. Hvordan er disse investert? Hvor er disse investert av Narvik kommune? Kommunene MÅ få innskrenket sin handlefrihet i disse sakene - om så vingeklippes. Pengeplasseringen i Terra er ikke bare et politisk feilgrep, men handler også om moral. Selv om lovverk gir muligheten til å spekulere i andres penger og posisjoner i forvaltningen likeså, er det ikke dermed sagt at en skal, bør eller ha muligheten til det. Rana var en av de andre kommunene som ble rammet av Terra-skandalen. Rødt Rana var der i sin tid det eneste partiet i kommunestyret som gikk imot enhver form for slike investeringer, men ble nedstemt. Rødt Narvik vil kjempe for at Narvik kommunes inntekter ikke brukes til å spilles bort på børsen! Rødt Narvik krever at ikke en eneste av Narvik kommunes ansatte rammes av de økonomiske tapene gjennom tap av lønn eller stilling.

Morten Qvam
Leder Rødt Narvik