Morten Qvam

Avisartikkel

 

Torgeir, hvor var du i Terra-saken?

Først vil Rødt Narvik takke Fiona Ellingsen for at hun orienterer Narviks befolkning om hvordan Torgeir Trældal driver "reklame" for byen i australsk TV. Det riktige er nok heller at han skjuler sin egen og sitt partis rolle ved å rope høyt om andres feil. I påvente av offentliggjøringen av KPMG-rapporten om forannevnte sak som blir offentliggjort 29.mai, vil ikke vi som parti gå ut med bastante beskyldninger. Vi vil heller ikke ta den tidligere ordføreren i forsvar.

Vi aner ut fra tidligere skriverier at synderne er det forrige kommunestyret, som delegerte bort en viktig avgjørelsesmyndighet over store verdier og en administrasjon som lot seg lure av skurkaktige meglere. Og her er vi ved sakens kjerne. Hva gjorde du, Torgeir Trældal, som frikjøpt opposisjonspolitiker? Når du plasserer hovedansvaret for Terra- skandalen på den forrige ordføreren, må vi kunne spørre:
- Stilte du og ditt parti spørsmål om det var riktig å gi administrasjonen blankofullmakt til å forvalte millionverdier?
- Stemte dere ikke for denne løsningen?
- Hva gjorde du og ditt parti for å kontrollere om administrasjonen handlet riktig?
- Reagerte dere da revisjonen påpekte feil i kommunens regnskap?

Vi kan ikke se at Fremskrittspartiet i Narvik kan slå seg på brystet i denne saken. Etterpåklok kan alle være. Det er noe med å se splinten i sin nestes øye og ikke bjelken i sitt eget.

Morten Qvam
Rødt Narvik