Morten Qvam

Avisartikkel

 

Skyld på fylkesmannen

Fylkesmannen i Nordland har skjønt det. Har Narvik det? Kommunen er satt under tilnærmet administrasjon fra fylkesmannen på bakgrunn av dårlig økonomi. Både på grunn av et tidligere underskudd og av Terra- saken. Det er med sorg jeg sier dette skulle skjedd for lenge siden. Forhåpentligvis vil fylkesmannen i Narvik sitt tilfelle, skaffe seg et sikrere grep om kommunens lånepraksis og pengebruk til investeringsmål. Endelig er det noen som våger å ta affære. Egentlig er det hele forferdelig trist, for mitt kjære Narvik, men noe måtte skje til slutt.

Da Terra- rapporten kom i Mo i Rana, handlet politikerne der innen første uka. Med bakgrunn i Rødt Ranas mistillitsforslag, ble både administrasjonssjefen og økonomisjefen tvunget til å gå. Hva skjedde egentlig i Narvik i ettertid? Høyere gjeld og en enda vanskeligere situasjon for dagens politikere og administrasjon å forvalte. Det vet vi alle. Joda, det kom en unnskylding fra dagens ordfører, en meeeget rund en, til innbyggerne etter press fra Rødt Narvik og media. Men hva ellers har skjedd? Administrasjonen har klart det kunststykket å innstille en av de mest sentralt involverte i Terra- saken til en kommende økonomilederstilling i den nye organisasjonsmodellen FØR rapporten var klar. Hva venter en på? At alle skal glemme den knusende konklusjonen i rapporten og "vi gjør hva vi vil igjen"? På papiret ser ikke det pent ut. Det ser heller ikke pent ut, når politikerne trekker ut de delene av konklusjonen som passer dem, og skal ansvarliggjøre Terra Securites gjennom en rettssak. Rapporten inneholdt da virkelig svært omfattende kritikk av dem selv som politikere og administrasjon. Hva med konsekvensene for disse?

Tilbake til å være satt under administrasjon. Vi i Rødt Narvik er lei oss for det som har skjedd nå, men noe måtte skje. Ja, det blir kutt, uempatiske kutt av tjenestene til kommunen sikkert, en del som heller ikke vi vil være med på til syvende og sist. Rødt Narvik ser at i dagens situasjon må staten inn å ta ansvar. Rødt krever at de statlige myndigheter stiller opp med de midler som trengs for å opprettholde de lovpålagte tjenestene kommunen har av forpliktelser overfor sine innbyggere. Eventuelle kutt skal ikke ramme uskyldige ansatte i kommunen eller Narviks befolkning. Det begrunner vi med at staten ved finansdepartementet har en stor del av ansvaret for den situasjonen Terra- kommunene havnet i, og var med på å villede kommunepolitikere og administrasjon. Vi sikter her til Vik- brevet som i 2002 konkluderte med at finansiell salg av konsesjonskraftrettighetene ikke var i strid med kommuneloven.

Endelig blir AP, H og FRP's stadige gjentakelser om kontroll av enkelt- individer gjennom skole og lovverk ikke lengre oversett. Et siste utspill i den debatten, er Høyres forslag om en EU- kontroll av lærerne i landet. Elever og lærere blir utsatt for politisk korrekte kontrollverktøy der moteord som kvalitetssikring og målstyring blir sentralt. "Kunnskapen" skal stadig vurderes, måles og kontrolleres på ulike måter. Narvik kommune praktiserer i dag en ordning der personal som er sen med innlevering av egenmelding, skal automatisk bli trukket i lønn straks. Her må altså personalet stå umiddelbart til ansvar for sine handlinger. Når politikerne og administrasjonen handler som i Terra- saken, hva skjer da? Når kontrollen får fokus på selve systemet, og da igjen i første rekke på kommunens administrasjon og politikere, da skal en plutselig ikke godta det? Ser du ironien? De bestemmende organ ønsker i større grad å kontrollere enkelt- innbyggerne, men i mindre grad dem selv. Vel, nå er det endelig situasjonen snudd på hodet med fylkesmannen, der den BØR være.

La det ikke være tvil: Rødt er for et sterkt lokalstyre, og mot statlig overstyring, fordi det er organisasjonene på lokalt plan som best kjenner situasjonen på kroppen. I dag er det slik at staten pålegger kommunene oppgaver uten å øremerke midler til de samme oppgavene. I vårt tilfelle er det allikevel nærliggende å tenke seg at fylkesmannens kraftigere grep om Narvik i en viss periode fremover kan være til det bedre. På siste kommunestyre på torsdag hevder politikerne at de ikke maktet å bestemme seg for kutt, fordi de trenger mer tid for å gjøre de riktige kuttene. Et slikt utsagt står det respekt av- i utgangspunktet. Ser en derimot historisk på politikernes evne til å ta ansvar det siste året, ser jeg heller utsagnet som nok en ansvarsfraskrivelse. Fylkesmannen puster politikerne i nakken. Det vil være særdeles lett å kunne si "Det var fylkesmannen som påla oss kuttene".

De langsiktige politiske konsekvensene i Narvik er jeg mer redd for. Et svimlende underskudd gjør at kritikken mot administrasjonen i kommunen nok øker. Hva med politikerne som gir administrasjonen føringene? Hvor herlig er det ikke å kunne kritisere administrasjonen som har taushetsplikt? Det gir grobunn til at politiske partier som står for en alt for liberal kommunalpolitikk kommer med lettvinte løsninger på underskudd. "Selg ut, privatiser, si opp ansatte". Hadde det vært så enkelt, hadde jeg solgt sjakkbrettet mitt forlengs. Jeg synes det er påfallende at SV som sitter i en påvirkingsposisjon i kommunestyret, ikke sier et tydeligere NEI til denne politikken til sine velgere.

Terra- saken må da være det beste eksemplet på en for liberal økonomisk politikk for kommunene gir alt for mange fallgruver av allmennhetens penger. Rikspolitikernes godkjenning av lovendringene som gjorde det mulig for kommunene å investere i kortsiktige profitt- løsninger, er ren "høyre-politikk". Og derfor bekymrer de politiske utsiktene i Narvik meg svært. Ikke bare fordi FRP's inkompetanse, med å ha lederen i kontrollutvalget, ikke anså seg engang som inhabil i Terra-saken. Når de gjennom media lot alle få skylda for Terra- skandalen selv om de har en av byens få heltidspolitikere. La det ikke være noen tvil- et Rødt Narvik i kommunestyret vil kjempe for avskaffelsen av heltidspolitikere! Kan noen dokumentere gevinsten i Narviks tilfelle? Hallo- vi er satt under administrasjon fra fylkesmannen dere. Det skulle tilsi at det IKKE har gagnet oss med flere lønnede politikere. Det er ikke minst bekymringsverdig at AP og Høyre innehar den politiske makten i Narvik sammen. Enhver sosialdemokrat må da snu seg i grava for Narvik AP's standpunkt i dag.

Morten Qvam
Leder Rødt Narvik (september 2008)