Morten Qvam

Avisartikkel

 

Tamilene

Rødt Narvik støtter fullt opp om tamilene i Narviks demonstrasjon på lørdag utenfor rådhuset. Rødt Narvik vil stille med representanter for partiet og oppfordrer andre partier i Narvik til å stille opp- og vise sin solidaritet ovenfor situasjonen på Sri Lanka.

Rødt Narvik har over tid hatt kontakt med det tamilske miljøet i Narvik og fulgt med i forholdene i hjemlandet deres. Situasjonen i dag er en tragedie for videre- utviklingen av fredsprosessen. Vi mener det er oppsiktsvekkende at samtlige internasjonale observatører og humanitære organisasjoner, er blitt kastet ut av Sri Lanka. Rødt Narvik mener den norske regjering må ta total avstand fra denne politikken som legger til rette for folkemord uten vitner. Vi vil oppfordre den norske regjering til boikott av den singalesiske regjeringen.

Den mangeårige borgerkrigen på Sri Lanka står i første rekke mellom majoriteten av befolkningen som har regjeringsmakten og tamilene nord i landet. Sistnevnte består av 17 % av befolkningen i landet. Disse blir daglig undertrykket gjennom grove brudd på menneskerettighetene. Spesielt er kvinner og barn lidende. Sentralt i konflikten er etniskhet og kontrollen av rike naturressurser. Bistandsminister Erik Solheim (SV) har i en årrekke forsøkt å forhandle mellom partene, men denne er nå som kjent brutt totalt sammen.

November 2008.

Morten Qvam
Leder Rødt Narvik