Morten Qvam

Avisartikkel

 

Feiginger

Hvorfor har dere tiet hele tiden? Dere som har vært våre kommunestyrerepresentanter, sittet i utvalg, grupper og ikke minst kontrollutvalg. Ikke en har virkelig bedt innbyggerne om unnskylding (unntatt noen få de siste dagene og Dagny Pettersen som har gjort det for lenge siden) eller sagt noe særlig konkret om saken. Kommentarene fra politikerne har vært: "Vi venter på rapporten". På denne måten har vi praktisk talt hatt åtte måneders taushet fra dem.

Hva blir det nå da? "Ingen kommentar- les rapporten"?

Leder i Fremskrittspartiet i Narvik har i en lengre periode før KPMG- rapporten kom, holdt en høy profil, og forsøkt å få mange innbyggere i kommunen til å tro at det er FRP som er vaktbikkja her. KPMG- rapporten påpeker svart på hvitt fakta; det var kun SV's daværende representant - Dagny Pettersen- som stilte kritiske spørsmål. Dette bekreftes også i ukeslutt av Fremover denne helga. I Dagens Næringsliv lørdag 30. mai 2008 kaller Trældal tidligere ordfører for en bløffmaker. Det skulle bety det samme som en løgner det. Forsøker heltidspolitikeren Torgeir Trældal fortsatt å dekke over sin rolle i Terra- skandalen?

I tillegg vil jeg si: Hvor feig går det an å bli når de som skal være dagens øverste kontrollorgan i Narvik kommunestyre- kontrollutvalget- ikke var i stand til å få vurdert sin leder, som har nære bånd til Terra- berørte ansatte i administrasjonen. Er ikke dette å være inhabil?

Og så er det så beleilig for dagens ordfører- Karen M. Kuvaas- å kunne si at det er hele 50 personer som skulle hatt skylda etter rapporten er fremlagt. Herlig, ingen trenger å ta ansvar. Aller minst politikerne som tok den endelige beslutningen etter forslag fra administrasjonen. Pulverisering av ansvar. Da er det særdeles betryggende å vite at politikerne har mange år igjen til neste kommunestyre med å ta ansvar for innbyggerne. Siden jeg skriver dette innlegget signert kun med undertegnede, må jeg ta ansvar for mine egne handlinger i større grad da, eller blir jeg kanskje lettere å ta?

Landsmøtet i Rødt vedtok på søndag å sette ned et eget Terra-utvalg med representanter fra ulike konsesjonskraftkommuner etter initiativ fra Rødt Narvik, Mo og Odda. Og her følger uttalelsen fra Landsmøtet til Rødt om Terra. Dette utvalget skal:

  1. samle inn all informasjon om hva som har skjedd i Terra-sakene
  2. trekke lærdom både for Rødt og innbyggerne i kommunene og sørge for at disse skal få innsyn i alle sakene
  3. sette fokus på politikersviket i den kommende valgkampen

Terra- skandalen rammet åtte konsesjonskraftkommuner i Nord Norge og på Vestlandet. Hva har skjedd? Arvesølvet- krafta- har blitt gamblet bort på kraftmarkedet av alle parti fra SV til FRP. Det eneste riksdekkende partiet som forsøkte å stoppe og advare mot spekulasjonene var og er fortsatt Rødt! I dag fraskriver alle andre partier seg ansvaret for spekulasjonspolitikken og skylder på hverandre og rådmennene. Det FRP forsøker å gjøre nå, er å dekke sin egen rolle med ren og skjær løgn. Gjorde de så spesielt mye mer enn andre? Det som har skjedd i Terra-saken er et prakt-eksempel på hvordan det kan gå når kommunene spekulerer i andre folks penger for rask profitt. Det som har skjedd i Terra-saken, er ikke bare brudd på norsk lov, men også moralsk forkastelig.

Morten Qvam
Leder Rødt Narvik (juni 2008)