Miljøkommunen Bodø.

Mandag har Odd W. Hansen, SV, ett innspill med denne overskrifta.Hvis han med overskrifta mener at Bodø idag ER en kommune der hensynet til miljøet har vært avgjørende for de vedtak Ap, SV og SP har gjort de siste 4 åra, er det ei grov skjønnmaling av egen praksis.

De gangene bystyret har hatt mulighet til å gjøre offensive vedtak, FOR miljø og MOT klimautslipp, har "makta" vært utrulig tannlause og defensive.

I avisspaltene derimot, er SV offensive, også nå i valgkampen, og ett godt stykke på vei tilsynelatende enig i RV's forslag til konkret handling.

Da en Ap-representant i mars ville kjøpe avlatskvoter for å "nøytralisere" kommunale flyreiser, foreslo RV istedet gratis kommunale arbeidsreiser med kollektivtransport for kommunens ansatte - for å få ned kommunens utslipp. Med SV's stemmer blei forslaget sendt til vurdering og avgjørelse i den kommende miljømeldinga.Etterpå gikk SV ut i avisa og foreslo gratis kommunale arbeidsreiser - ja sågar gratis kollektivtrafikk i Bodø for alle.

Hva skjedde så da miljømeldinga blei behandla i siste bystyremøte før ferien? Og RV igjen foreslo at Bodø kommune skulle gå i spissen for:

1. kollektive gratis arbeidsreiser

2. si JA til et nasjonalt pilotprosjekt for kollektive løsninger på byens (og andre byers) transportproblem og klimautslipp, en "Kollektivpakke Salten" istedet for (Motor)Veipakke Salten 2

3. si nei til bygging av nye og utvidelse av eksisterende bilbaserte kjøpesentra

Da sørga SV for å oversende saka på nytt, og slapp å ta standpunkt - enda en gang! Den samme skjebnen har alle varianter av forsøk med gratis kollektivtrafikk fått.

Ikke engang opparbeiding av plass for parkering med bil og sykkel ved Mørkved togstopp vil SV bevilge penger til, enda det er vedtatt flere ganger av bystyret.

Men i avisa er SV verdensmestere i kollektivtrafikk! Nå sist i nevnte avisinnlegg er partiet også mot deler av Veipakke Salten. Hvor mange ganger SV har stemt mot, eller for å "oversende", RV's forslag om dette de siste åra, har neppe noen tall på.

Den manglende lokale satsinga er forøvrig heilt i tråd med tafattheta nasjonalt,som har vakt sterke reaksjoner i miljøbevegelsen.

Dersom prat nå avløses av handling har byen muligheten til å kunne BLI Miljøkommunen Bodø.
Vårt råd til våkne velgere: ikke hør på hva de sier, se på hva de gjør !

Bodø trenger en Kollektivpakke Salten, nå!
Bodø trenger å utvikle og bevare Rønvikjordene som fremtidige grønne områder!

Bodø må sørge for å bevare strandsonen i

Saltstraumen for fremtidige generasjoner!

Ingen ordførerkandidat vil få vår støtte etter valget uten å slutte seg til denne politikken.

Svein Olsen, 1.kandidat Bodø RV.