Trygve Berg-Olsen

Avisartikkel

 

Leirfjord har også ansvar for klimaet

Tidligere i år snakket alle om klimakatastrofen som truer verden. Politikere fra alle partier sto i kø for å fortelle hvor viktig det var å gjøre noe med forurensingen og utslippet av klimagasser. Men som så ofte før, forsvant denne omsorgen for klimaet da valgkampen startet. Ingen av de store partiene tør eller vil reise vår tids største utfordring. Det kunne jo kanskje koste dem en stemme? Jeg kan ikke heller se at miljø og klima har fått noen framtredende plass på partiprogrammene i Leirfjord.

Brundtland-kommisjonen slo allerede i sin rapport i 1987 fast at forutsetningen for å lykkes i kampen mot forurensing og for en bærekraftig utvikling, er å tenke globalt, men handle lokalt. Og det er helt logisk. Folk må gjøre noe der de bor. Det nytter ikke å sitte i Leirfjord og snakke om klimakvoter i Nigeria eller Ghana. Folket i Leirfjord blir rammet av klimakatastrofen, derfor må vi som bor i kommunen gjøre noe selv.

Skal Norge lykkes med å overoppfylle Kyoto-avtalen og skjære ned sine utslipp av CO2 med 30 eller 50 prosent i løpet av det nærmeste ti-året, må myndighetene sette i gang en storstilet mobiliseringskampanje som inspirerer den enkelte og pålegger bedrifter og institusjoner til å ta ansvar for våre barn og barnebarns framtid. Og myndighetene i Leirfjord har ansvaret for en slik kampanje i vår kommune.

Kommunenes Sentralforbund gikk tidligere i sommer ut og oppfordret kommunene til å ta ansvar for klimaet og gjøre noe konkret lokalt. RV i Leirfjord vil derfor foreslå at Leirfjord kommune umiddelbart starter med å utarbeide en strategisk handlingsplan for å redusere utslippene av CO2 og andre nødvendige miljøtiltak.

Noen konkrete forslag vil være å montere inn energisparetiltak i alle kommunale bygg. Vi forutsetter at den nye hallen og helsesentret er utstyrt med varmepumpe eller annen energispareteknikk.

Kommunen bør også drive opplysningskampanje for private for å få dem til å tenke energisparing i husene sine. Kommunalt ansatte og tillitsvalgte bør ikke reise med fly i tjenestesammenheng.

Kommunen bør ellers ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund for å få hjelp og bistand til utviklingen av en handlingsplan.

Hvilke planer har de andre partiene i Leirfjord for å skape ei bærekraftig utvikling i kommunen?

For Leirfjord RV
Trygve Berg-Olsen