Kulturkvartalet som potemkinkulisse.

Det sies at da Katarina den Store foretok sin Krimreise, kunne hun fra sjøsida beskue mange idylliske landsbyer. Dette var imidlertid bare kulisser oppført for anledninga av den korrupte og hensynsløse general Potemkin som styrte området, for å behage tsarinaen. Derav begrepet potemkinkulisse om noe som ser vakkert ut på avstand, men som bare er fasade uten innhold. Spørsmålet en må reise etter bystyrets behandling av kulturhussaken og plassering av jekta Anna Karolina er om det er slike potemkinkulisser til beste for tilreisende og den lokale maktelite som er styrende for flertallspartienes slingrete kurs. Hensynet til hva som tjener byens samlede kulturliv og forbindelsen bakover til byens opphav kan det neppe være.

Administrasjonen i Bodø kommune og Arbeiderpartiet har bevisst sabotert det enstemmige bystyrevedtaket fra mars som fastslo at kulturkvartalet skal ligge samlet på kvartal 100 og 105 (busstasjonen og parkeringsplassen foran SAS-hotellet). I deres verden representerer butikker og kontorer liv og røre (sitat) mens kultur uten profitt er død og fordervelse. Bak retorikken synger spekulantene, og byens reelle maktkonstellasjoner kan mer enn skimtes i denne saken, noe bystyrebehandlinga til fulle viste. Og Frp melder seg på - som vanlig med ubetinget støttet til makta, mens juniorpartnerne i Sp, KrF og SV i denne saken mest blir for "nyttige idioter" å regne. Men hvorfor er det nå slik at det som framstilles som en "fri og åpen konkurranse" der "alle muligheter skal på bordet", egentlig er et manipulerende grep, som vil føre til at den delte løsninga vil komme ut som vinner?

For det første kan en lure på hvilken arkitekt som ikke vil foretrekke å arbeide med et utkast som plasserer kulturhuset på Molorota? Med vekt på synlighet og "signalbygg" ala operabygget i Sidney osv er dette selvsagt en mye mer takknemmelig oppgave enn å innpasse et samlet kulturhus i et område med en eksisterende gate- og kvartalsstruktur. Det siste vil opplagt være krevende, men er likevel det et samlet bystyre vedtok som best for byen så seint som i mars. Det er her en må spørre om hvilke forpliktelser arkitekter vil ha ut over reint estetiske hensyn, særlig når byens egne maktpolitikere i forkant har vist en så uhemmet vilje til å flytte de ulike funksjoner att og fram som brikker på et sjakkbrett? Dessuten: Hvilket arkitektfirma vil bruke ressurser på å utrede en samlet løsning, som makta i byen så tydelig signaliserer at den er i mot? En har rett og slett ingen garanti for at den samlete løsninga overhodet blir representert i konkurransen, enn si blant de utkastene som går videre.

Hvor enøyd for Molorota konkurranseutlysninga egentlig er, piplet fram under bystyrebehandlinga. Her ble forslaget fra Rødt om å presisere at formuleringene om lokaliseringskaoset - hva som skal ligge hvor - bare gjelder den delte løsninga nedstemt! Enda det samlede alternativet gjør hele denne diskusjonen meningsløs. Å unngå den slags er jo nettopp et poeng med SAMLET løsning! Likedan ble vi nedstemt på et forslag om at en må oppfordre til utkast som forbinder kvartal 100 og 105 over Hålogalandsgata. Hvorfor? Selvsagt fordi dette alternativet skal usynliggjøres mest mulig og dessuten gjøres så vanskelig som det går an. Var det noen som sa fri og åpen konkurranse?

Alt snakk om å holde valgmulighetene åpne dekker over planen om å overlate kvartal 100 til forretningsinteresser. Men logikken i den delte løsninga stopper ikke der. Med biblioteket - det mest profittløse elementet som typisk nok ingen, absolutt ingen i posisjonen snakker om - som eneste gjenværende kulturfunksjon på kvartal 105, blir det en altfor dårlig arealutnyttelse av denne godbiten av ei tomt. Derfor vil det med nødvendighet komme krav om at forretningsinteressene skal inn - også her. Vi kan da få bibliotek som etasje i nok et forretningsbygg - for eksempel omgitt av Terra Eiendom og MacDonalds. Det blir signal det, mens nomenklaturen i Bodø med ordfører, rådmann og byplansjef i spissen skåler med markedets kurér på Molorota, og jekta fortsatt står til nedfalls for vær og vind!

Jostein Greibrokk, leder Rødt Bodø - desember 2007