Gunnvald Lindset

Avisartikkel

 
 

Ta ansvar for dykkernes helseskader!

2. mars 2001 oppnevnte daværende regjering en granskingskommisjon (Lossius-kommisjonen) som fikk i oppgave å undersøke alle forhold i tilknytning til dykking, i forbindelse med oljevirksomheten i Nordsjøen fra 1965 til 1990. Kommisjonen konkluderte med at det var sammenheng mellom helseskader og dypdykking, og at Staten hadde et objektivt ansvar for dykkernes helsetilstand. Det var et usedvanlig feigt stortingsflertall som i 2004 avviste Lossius-kommisjonens konklusjon om statens objektive ansvar for pionerdykkernes ødelagte helse.

Rødt Nordland mener at Stortinget og regjeringa nå må innrømme sitt ansvar. Regjeringa må skjære gjennom, ta saken ut av rettsapparatet, følge Lossius-utvalgets konklusjoner og erkjenne sitt erstatningsansvar. Noe annet er dypt umoralsk av de som sitter på oljeformuen som disse pionerene gjorde det mulig for Norge å bygge opp.
Det er en stor skam og helt forkastelig at den styrtrike oljestaten Norge ikke vil ta ansvar for de skadene pionerdykkerne i Nordsjøen ble påført. Belastningsskader som er påført på grunn av arbeidslivet må utløse yrkesskadeerstatning. Nordsjødykkerne ble brukt som forsøkskaniner for at det i det hele tatt skulle bli mulig å starte oljeutvinning på de store havdypene. Derfor hører disse erstatningssakene hjemme i Stortinget og ikke i rettsapparatet. Rødt Nordland oppfordrer både regjeringa og stortingspartiene om å ta opp denne saken på nytt. Vi gir uansett vår fulle støtte til den kampen som nordsjødykkernes organisasjoner fører for å få gjennomslag for kravet om at staten er ansvarlig og har plikt til å yte erstatning.

Gunnvald Lindset leder i Rødt Nordland