Gunnvald Lindset

Avisartikler

(Sist oppdatert 30.09.2008)

Diverse

EU, folkestyre og internasjonal politikk

Kraft- og industripolitikk

Mot krig

Natur- og miljøvern

Pensjon

Samferdsels-politikk

Helse- og sosialpolitikk

Skole og undervisning

Diverse

Det norske klassesamfunnet. (August 08)

Finanskrisen - markedsliberalismens fallitt. (september 08)

Finanskrisen og oljefondet. (september 08)

Klasseforskjellene i skattesystemet (august 07)

Kvinnelønn, 6-timersdag og griske ledere. (august 07)

Lønn som fortjent? (August 08)

Noen betraktninger etter valget (15.09.05)

Støtt de ansatte i Opplysningen 1881! (mai 07)

Støtt Kristin Halvorsen - boikott apartheidstaten Israel! (30.01.06)

Ta ansvar for dykkernes helseskader! (17.9.08)

Terra-skandalen og spekulasjonsøkonomien. (30.11.07)

EU, folkestyre og internasjonal politikk

100 årsjubileet for unionsoppløsninga (5.09.2005)

En oppskrift på sosial dumping (30.01.06)

Natur- og miljøvern

Klimapolitikk i Vefsn kommune (september 07)

Statoil/Hydro og klimaforandringer. (mai 07)

Stopp planlagt seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen. (mai 07)

Vern av Vefsna, industri og arbeidsplasser (5.09.05)

"Katrina" og miljøpolitikken (2.9.05)

Kraft- og industripolitikk

Også staten må bruke eiermakt! (mai 07)

Stopp ranet av kraftressursene - ut av EØS! (august 07)

Skal norsk nøkkelindustri ofres på EUs alter? (august 07)

Vern av Vefsna, industri og arbeidsplasser (5.09.05)

Mot krig

Stopp krigen - hent soldatene hjem! (30.11.07)

Ikke send afghanske asylsøkere tilbake til krigen! (juni 07)

Krigen i Afghanistan (august 07)

Oljeselskapene er vinnerne i Irak. (mai 07)

Trekk alle norske soldater ut fra Afghanistan! (mai 07)

Pensjon

Dramatiske tap på ny AFP-ordning - stem NEI! (april 08)

AFP må sikres nå, ikke i 2010! (mai 07)

Forsvar den avtalefesta pensjonen - AFP.

Pensjonsforliket er et ran - forsvar AFP! (mai 07)

Samferdselspolitikk

Leve Nordlandsbanen! (26.08.08)

Rust opp E6 - mer gods over på jernbanen. (26.08.07)

Helse- og sosialpolitikk

Behovet for sykehjemsplasser (august 07)

En omsorgstjeneste uten verdighet (5.09.05)

Fattige land trenger helsepersonellets sitt selv! (mai 07)

Gjenreis sosial boligbygging (september 2008)

Nei til sentralisering av fødetilbudene! (mai 07)

Sykehus er ikke butikk - fjern sykehusreformen!

Sykehuskampen - folkelig opprør mot staten og helsebyråkratene. (tidsskriftartikkel haust 06/mai 07)

Skole og undervisning

Boikott nasjonale prøver! (2.2.05)

Nasjonale prøver - brekkstang for sosseskolen. (2.2.2005)