Gunnvald Lindset

Avisartikkel

 
 

Terra-skandalen og spekulasjonsøkonomien.

I første akt av opprullinga av den finansskandalen som vi har vært vitne til den siste tida, var mediefokuset først og fremst rettet mot de ansvarlige rådmennene og politikerne i disse kommunene. Nye opplysninger som etter hvert har kommet på bordet, viser at dette selvsagt omhandler langt mer enn naive og ukritiske rådmenn og lokalpolitikere, med noen få hederlige unntak.

Det er selvsagt viktig å få fram ansvaret for det som har skjedd i den enkelte kommunen, men det er enda viktigere å få fram årsaken til at slike ting i det hele tatt kan skje.

Hele opplegget ville vært umulig uten en svært spesiell lovtolkning fra Kommunal- og regionaldepartementet under Erna Solberg i 2002. Departementet vurderte at selv om det så ut som, hørtes ut som, luktet som og smakte som lån når kommunene solgte framtidige kraftinntekter, så var det ikke lån. Dermed åpnet de døra for kyniske spekulanter og kjeltringer som meglerne i Terra Securities. Skyter man enda høyere opp, treffer man finanshaukene i Citibank. De har brukt kommunenes kraftpenger i et økonomisk spill som professor Thore Johnsen, en av landets fremste kapasiteter når det gjelder slike finanssaker, karakteriserer som "kostbare dekkoperasjoner".
Men det de store mediene unnlater å gjøre, er å rette søkelyset mot den internasjonale finans- og spekulasjonsøkonomien som dette er en del av.

Hvert eneste døgn blir det gjennomført finansoperasjoner for ca. 15.000 milliarder kroner. Tre prosent av dette utgjør handel med varer og tjenester. Resten, altså 97 prosent, er spekulasjon!

Denne pengegaloppen er bare mulig fordi den er et resultat av et økonomisk system og en politikk der stikkordet er mest mulig fri flyt av penger. Summene som de virkelig store spillerne kan tjene er astronomiske. Det er et resultat av de verste sidene ved den spekulasjonsøkonomien og markedsreligionen som har utviklet seg over mange år, og som de store mediene hyller hver eneste dag. Dette er til vanlig nokså skjult for oss, hvis vi ikke begynner å grave i det. Men så dukker slike saker som Terra-skandalen opp.

Den viser at før eller siden får disse spekulasjonene helt konkrete utslag med dramatiske konsekvenser for de som rammes, fordi noen alltid må betale festen.

Denne gangen kan det bli uskyldige innbyggere i fire kommuner i Nordland, hvis ikke Terra-gruppen finner ut at omdømmet deres er tjent med at de går inn og tar ansvar sammen med regjeringa. I andre tilfeller er det fattige i en by i Sør-Amerika som rammes i dette spillet, som styres av en internasjonal økonomisk mafia i de store selskapene og finansinstitusjonene.

Derfor er denne saken bare et symptom på et råtnende økonomisk system som er blitt en trussel mot hele menneskehetens framtid.

Gunnvald Lindset
Leder i Rødt Nordland