Gunnvald Lindset

Avisartikkel

 
 

Gjenreis sosial boligbygging!

Boligboomen er over. I USA må flere millioner selge boligen sin på tvangssalg. I markedsliberalismens hjemland må staten (!!) rykke inn og overta de to bankene som var truet av konkurs. De to bankene er henholdsvis den sjette og syvende banken som har kollapset som følge av krisen i boligmarkedet i USA så langt i år. Dette har også medført at byen Vallejo i Californias har slått seg selv konkurs. Boligprisene er i fritt fall i flere europeiske land. Det er markedssystemets fallitt på boligsektoren vi er vitne til.
I vårt eget land burde de som solgte boliger med høy fellesgjeld og avdragsfrihet vært stilt for retten, i stedet er det ofrene som blør. Når renta dobles og avdrag slår inn, blir boutgiftene ikke til å leve med. Boligbygginga går ned fra 30 000 til 15 000 årlig. Arbeidsledige bygningsarbeidere og bolignød slår igjen følge. De som ikke får solgt, prøver å berge seg ved å leie ut.

Etter krigen vokste boligbyggelagene fram. Husbanken var det store med opp til 50 års avdragstid med lav, fast og garantert rente. Forbeholdt dem som godtok nøktern standard. I boligbyggelagene var det selvkost og takst, ikke markedspris som gjaldt. Slik fikk vanlige arbeidsfolk mulighet til sin egen bolig. En drøm ble oppfylt.

I dag er en avhengig av to høye inntekter eller hjelp fra foreldre for å stifte bo. Det er slett ikke bare ungdom som sliter. Lavtlønte og middels lønte, enslige og de som skiller seg får problemer. Fattige bruker nesten alt de har på å bo. Det er ikke mulig å avskaffe fattigdom uten å løse boligspørsmålet.
Hvordan kunne Norge ende med den mest liberalistiske boligpolitikken i Europa? Først vingeklippet Arbeiderpartiet Husbanken, så henrettet Willoch-regjeringa borettslagene ved å åpne for markedspris. Nå oppheves det som er igjen av husleieregulering. Uansett regjering, boligpolitikken er den samme. Melodien er: Bygg mange boliger og gi bostøtte til de trengende. Resten ordner markedet.

Boligmarkedet er ikke som andre marked. Mange boliger gir ikke lavere priser. Folk må bo og de er villig til å betale hva som helst, så lenge de får det til å gå rundt. Først når mange ikke greier det, synker prisene. Til gjengjeld må da flere ut på leiemarkedet. Her presses prisene opp av høyere rente og mangel på boliger. Mange har tjent på boligboomen de siste årene. Bostøtten har økt voldsomt, men gir bare folk mulighet til å betale mer i husleie. Selv de kommunale boligene til vanskeligstilte leies nå ut til markedspris. Argumentet er at da får en mest bostøtte fra staten. Systemet er blitt slik at årets økning i minstepensjonen forsvinner i mindre bostøtte.

Rødt Nordland mener at det finnes bare en vei ut av uføret, å gjenreise den sosiale boligbygginga og sikre omsetting som ikke styres av markedet. Husbanken må gjenopprettes som hovedbank for boligbygging med lav, fast rente.

Markedet har vist at det ikke er i stand til å skaffe folk bolig til en akseptabel pris. Alle subsidier i et markedsbasert system tjener boligspekulantene og bare dem. Nøkkelen er å gjenreise et boligmarked basert på selvkost, ikke fortjeneste.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland