Gunnvald Lindset

Avisartikkel

 
 

Klimapolitikk i Vefsn kommune.

Selv om fokuset på klimapolitikk har vært enormt etter at FNs klimapanel la fram sine siste rapporter i vinter/vår, har dette dessverre ikke vært et tema av betydning hittil i valgkampen. Dette er nok særlig Ap og Frp glad for. Ingen av dem har akkurat utmerket seg i klimadebatten tidligere. Frp har hele tiden benektet og bortforklart at klimaendringene er menneskeskapte. Ap kom på banen med Stoltenbergs utspill på landsmøtet, men det viste seg at utslippsreduksjonen først og fremst var knyttet til kjøp av internasjonale klimakvoter. Derfor omfavnet Frp Stoltenbergs utspill i stor grad.

Vefsn kommunestyre vedtok før sommeren at det skal utarbeides en klimaplan i neste periode. Dette er vel og bra, men flertallet ville ikke gå med på at dette arbeidet krever at det ansettes en ny miljøvernleder. Et slikt arbeid må ledes av en person med de nødvendige kunnskapene, og som kan organisere og være pådriver i arbeidet.

Selv om kommunen ikke har en klimaplan, kan hensynet til klima innarbeides i kommunens planer uten noe problem. Skal vi kunne se våre barn og barnebarn i øynene i framtida, må vi handle nå! Bruk av fjernvarme er et viktig og effektivt miljøtiltak som er tatt i bruk i flere kommunale bygninger. En naturlig videreføring av dette burde være å bruke fjernvarme i det planlagte boligfeltet i Andåsen. Men da kommunestyret vedtok utbyggingsplanene, stemte flertallet, Ap, Høyre og Frp, ned et slikt forslag. Snakk om å gå med ryggen inn i framtida!

Gunnvald Lindset
1. kandidat for Vefsn RV