Gunnvald Lindset

Avisartikkel

 
 

Det norske klassesamfunnet.

Midt i agurktida i sommer la Statistisk sentralbyrå fram ny forskning som dokumenterer at de aller rikeste har doblet sin andel av de totale inntektene i Norge siden 1990. De én prosent rikeste sitter på en større del av landets samlede inntekter enn de har gjort på 60 år. I en kronikk i Aftenposten 11. juni med overskriften "Den nye overklassen", dokumenterer Magne Flemmen, universitetslektor i sosiologi, at klassesamfunnet lever i beste velgående.

Gjennom de siste tiårene er penger blitt omfordelt til de rikeste i et omfang uten sidestykke. Ulikheten i det norske samfunnet har økt dramatisk. Fra 1993 til 2004 økte de 5000 rikeste sine inntekter med 213 prosent. De er hovedsakelig blitt rikere av eiendom, ikke lønnsarbeid. Kapitalinntektene deres har økt med 370 prosent i samme periode. Tall fra Norges Bank viser samtidig at arbeidsgiverne i dag har en større andel av landets totale inntekt enn de har hatt på 35 år. Det mange kaller den nyliberale revolusjonen har reversert omfordelingen mellom samfunnsklassene som har funnet sted etter krigen. Styrkeforholdet mellom samfunnsklassene, eller mellom arbeid og kapital, er altså dramatisk endret de siste tiårene. Dette er en konsekvens av den politiske snuoperasjonen som er gjennomført i hele Vesten siden slutten av 70-tallet. I England er den sosiale ulikheten nå nærmest tilbake til 1914-nivå. Ingen av partiene på Stortinget i dag har som utgangspunkt at vi lever i et klassesamfunn. Derfor synes de dette ikke er særlig problematisk, selv om en del av medlemmene og velgerne deres synes det. De store mediene viser heller ingen stor interesse for denne dokumentasjonen av økte klasseforskjeller. Rødt mener at dette har enorme konsekvenser for det norske samfunnet både når det gjelder maktforhold og den politikken som utformes. Vi vil føre kampen mot den nyliberale revolusjonen inn på Stortinget, og mobilisere folk til å slåss mot denne utviklinga fordi den øker urettferdigheten og truer hele fundamentet for velferdsstaten.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland