Gunnvald Lindset

Avisartikkel

 
 

Lønn som fortjent?

I en lønnsoversikt i Aftenposten i sommer kunne vi lese at ansatte og ledere i meklerfirmaet Pareto hadde tatt ut lønn på over 100 millioner kroner i 2007. I tillegg tok topplederen alene ut 120 millioner for bare 4 måneders arbeid! I lønn og bonuser til sammen tok fem meklere ut over 500 millioner kroner!!

Hva i h….. er det som gjør at disse menneskene kan operere på en slik måte? Lager man et kjapt regnestykke ut fra gjennomsnittslønna (utbetalt lønn) i en vanlig norsk kommune med ca. 500 ansatte blir det grovt regnet vel 125 millioner kroner til sammen i året. Det betyr altså at topplederen i meklerfirmaet tok ut nesten like mye i lønn på 4 måneder som 500 kommuneansatte på et helt år!! Er det noen som mener at denne lederen utfører et samfunnsmessig like stort og viktig arbeid som 500 norske kommuneansatte?? Meklerne med "dårligst" lønn tjente ca. 20 millioner kroner i 2007. - ikke dårlig det heller. Hvis vi ser dette i forhold til debatten tidligere i sommer om fattigdom og fattigdomsgrenser blir det så grotesk at det fins Tidlig i sommer dukket det opp en sak med innsidehandel på børsen der økokrim tok i bruk den såkalte mafiaparagrafen. Til alt overmål hevdet en professor på BI at om lag 50 prosent av virksomheten på børsen er basert på innsidehandel. Ingen politiske partier på Stortinget setter søkelyset på denne galskapen. Hvorfor er for eksempel ikke Frp, partiet for "folk flest", på banen i denne saken? Jo rett og slett fordi dette et resultat av det såkalt frie markedet, og derfor ikke blir sett på som et problem. At stadig mer penger på få hender og økte klasseforskjeller virker inn på samfunnsutviklinga og påvirker politiske avgjørelser, er stort sett et ikke-eksisterende tema i den norske politiske debatten. Tenk på alt vi kunne brukt disse pengene til av samfunnsnyttige investeringer. Rødt er det eneste partiet som vil gjøre noe med denne galskapen. La meg minne om oppslaget i Dagens Næringsliv onsdag 14.09 i 2005, to dager etter stortingsvalget, som viser at noen aksjespekulanter har forstått dette. Under overskriften "RV-panikk til en halv milliard", kunne vi lese følgende: "Da oljeaksjonær Jan Haudemann-Andersen så valgutsiktene mandag, ble han så grepet av RV-panikk at han prøvde å lempe ut PA Resources-aksjer for 224 millioner kroner. Det mislykkede forsøket reduserte aksjonærenes verdier med en halv milliard kroner." Den gangen glapp de to mandatene som var innen rekkevidde noen få dager før valget. Neste gang, det vil si i stortingsvalget neste år, skal vi klare det. Hvis det gir børsspekulanter og andre snyltere urolig nattesøvn er det et godt tegn.

Gunnvald Lindset leder i Rødt Nordland