Gunnvald Lindset

Avisartikkel

 
 

Finanskrisen - markedsliberalismens fallitt.

Finanskrisen i USA avdekker kapitalismens innerste vesen: Overskuddet og rikdommen samles på stadig færre hender, mens vanlige folk må betale når grådigheten og den hensynsløse profittjakten lovmessig går av hengslene. Når resultatet av denne vanvittige dansen rundt gullkalven åpenbarer seg, er det ingen som stilles til ansvar. Da kommer staten inn med krisehjelp for at ikke hele systemet skal rakne. H.C. Andersens eventyr om "Keiserens nye klær" er den beste illustrasjonen på det vi nå ser.

Dette er sammenbruddet for markedsliberalistenes påstand om at liberalisering av finansmarkedene og større muligheter for spekulasjon og privat profitt er godt for oss alle. Det er også et sammenbrudd i den markedsliberalistiske ideologien som har vært dyrket som en religion både i den politiske eliten, blant økonomene og i departementene.

Det er en fallitterklæring for den politikken som først og fremst Høyre, Frp og høyrefløyen i Arbeiderpartiet står for, men som også har hatt smitteeffekt inn i alle partier på Stortinget. Det er en sprengladning under sykehusreformen og all privatisering av statlig og samfunnsmessig virksomhet.

Både finansministeren og diverse bankøkonomer er ute og beroliger det norske folk om at dette betyr ikke så veldig mye for oss. Hva da med de som er blitt lokket inn i en gjeldsfelle på boligsektoren? De står nå i fare for å miste sine boliger som følge av at boligprisene, og dermed lånesikkerheten, nå går sterkt ned. Mange har allerede store problemer på grunn av sterkt stigende rente.

I avisa Klassekampen kan vi lese at nesten en million nordmenn kan få mindre pensjon på grunn av sammenbruddet i aksjemarkedene. Årsaken er at over 90 prosent av dem som har innskuddspensjonsordning har midlene plassert i fond. Gjennomsnittlig investeres 50 prosent av dette i aksjer. "De som har innskuddspensjon med aksjesparing vil merke børsfallet," sier informasjonssjefen i Storebrand.

Dette viser at kampen mot pensjonsreformen er helt riktig og nødvendig fordi den retter seg mot å gå over fra et pensjonssystem der man bærer risikoen i fellesskap, til et system der man i større grad må ta risikoen individuelt. Rødt har påpekt at det er forsikringsselskapene og bankene som tjener på en svekket folketrygd.

Finanskrisen er et utslag av kapitalismens innebygde, uløselige problem: Produksjonen og alle andre menneskelige forhold er samfunnsmessige, og krever derfor demokratiske, samfunnsmessige planer og beslutninger, mens kontrollen over produksjonen og tilegnelsen av det samfunnsmessige overskuddet, er privat.

Både finanskrisen, matvarekrisen og den globale oppvarminga viser at menneskeheten ikke lenger kan leve med en kapitalistisk organisering og styring av samfunnet.

19.9.08

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland.