Gunnvald Lindset

Avisartikkel

 
 

Finanskrisen og oljefondet.

Statens oljefond har tapt kolossale beløp under den internasjonale finanskrisen. Dette avslører den feilslåtte politikken som et enstemmig Storting står bak: En oljepolitikk der olje- og gassfeltene skal tømmes i løpet av 2-3 generasjoner. Dette omtales som "å konvertere verdiene fra petroleum under havbunnen til finansinvesteringer i utlandet". Galskapen i dette får vi nå demonstrert gjennom den amerikanske finanskapitalens sammenbrudd.

Kapitalens logikk er ubønnhørlig: Norsk og internasjonal storkapital håver inn enorm profitt på å ta opp oljen og gassen raskest mulig. Godt hjulpet av norske politiske ledere, ikke minst Jens Stoltenberg, har de klart å få store deler av det norske folk til å tro at dette er lurt og til velsignelse for landet. Statens store oljeinntekter er plassert i aksjer og obligasjoner i utlandet, og nå ryker altså et par hundre milliarder med i det store sluket som finanskrisen skaper.

En annen viktig side ved denne feilslåtte politikken er at de rekordstore oljeinvesteringene skaper høytrykk i norsk økonomi. Norges Bank begrunner renteøkningene som har vært den siste tida med at de er nødvendige for å dempe etterspørselspresset. Sannheten er at høyere rente ikke demper det som er hovedkilden til presset: Rekordinvesteringene i leting og utvinning av olje og gass. Den nye investeringsrekorden er anslått til 133 milliarder i 2009. Disse investeringene er så lønnsomme at litt rente fra eller til har minimal betydning.

Men høyere rente rammer dem som har dårlig råd. Det er DERES etterspørsel som blir presset ned. Det rammer bl.a. unge mennesker som må ta opp lån til utdanning og bolig, mens de rike og velstående går fri - ja, de tjener jo faktisk på høyere rente. Presset fra de svære oljeinvesteringene brukes også som argument for å skvise kommunene og den offentlige velferden.

Virkningene av den internasjonale finanskrisen vil selvsagt også ramme Norge. Derfor er det viktig å være tidlig ute med tiltak som kan forebygge og gjøre skaden mindre. Kravet nå må være: Norges Bank må sette NED renten, ikke sette den opp. Gjennomfør Fellesforbundets forslag om storsatsing for å ta igjen etterslepet i vedlikehold av skoler, sykehjem og andre offentlige bygninger. Et slikt statlig finansiert løft vil også lette den vanskelige situasjonen som mange kommuner er oppe i når de nå arbeider med budsjettene for 2009.

Det må bli bråstopp i nye lete- og utvinningstillatelser. La oljen ligge til senere generasjoner! I stedet må det satses stort på energiøkonomisering og fornybare energikilder. Makteliten må stoppes i å spille bort det norske folks verdier på de internasjonale børsene. Vi må stoppe ødeleggelsen av den uerstattelige petroleumsressursen, og organisere effektiv kamp mot klimaforandringene.

19.9.08

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland