Gunnar Aarstein

Avisartikkel

 

Se hvor like de er.

"Vi motarbeider egoisme og prioriterer fellesskapet", uttalte ordfører Hugo Bjørnstad, Ap, i Vågan, i det han karakteriserte skillet mellom Arbeiderpartiet og sine to rivaler på høyre fløy. Jeg sier: Se hva de har gjort! Se hvor like de er.

I femten år har "omstilling" (les kutt) vært jobb nummer en for partiene som stiller til valg, alle utenom RV. Vi er nødt til det, unnskylder de seg, ellers tar fylkesmannen styringa. Jeg spør: Blir kuttene på 22 mill i offentlig velferd de fire neste årene lettere å bære for folk om lokalpolitikerne kutter enn om statens representant gjør det?

I 2005 sto Vågan kommune under fylkesmannens kontroll etter et ubetalt underskudd fra tidligere år. Ikke bra, mente formannskapet, for kulturhus, som var jobb nummer to, skulle bygges - og millioner lånes. Derfor vedtok kommunestyret i juni 2005, etter forslag fra Ap/SV/Sp, å halvere budsjettet til Kløverhagen. Rehabiliteringsinstitusjonen, flaggskipet i Vågan, ble lagt ned. Var det fellesskapet som seiret, kanskje drømmen om ei lysende utvikling for Svolvær, eller var det hensynet til private næringsdrivende som avgjorde til slutt? Beklager, pleietrengende, dere var ikke viktige nok.

"Byparken Omsorgssenter skal være korttids- og rehabiliteringsinstitusjon", foreslo RV under siste møtet i kommunestyret 18.juni. Vi ble nedstemt - av Ap, SV, Sp og tre fra Kystpartiet! Resten stemte for. Nå er dette valgkampsak for Arbeiderpartiet!

I samme møtet foreslo RV at Åpen Omsorg skal gi likeverdige tilbud, uavhengig av den enkeltes bosted. Det ble vedtatt - mot stemmene til Ap og SV!

Slik kunne man fortsette - med eiendomsskatt: RV foreslo å knytte skattlegging i distriktene til betingelser om breidband, godt vegvedlikehold og heldøgns tjenester i Åpen omsorg. Slike krav kunne ikke distriktene stille, mente Ap/SV. Men nå skal alle med. Det er bra. Skolestruktur: Frp foreslår hvert år å legge ned ungdomsskoler i distriktet. Oljeboring i Lofoten: Den norske olje- og gassproduksjonen er klimaversting nummer en. Med dagens utvinnigstempo blir olje og gassressursene brukt opp av vår generasjon. Petroleumsvirksomhet på torskens og sildas gytefelt kan ødelegge livsgrunnlaget for kommende slekter. Fellesskap og egoisme i oljepolitikken? SV og RV mot resten.

Det er derfor bare ett spørsmål som kan utgjøre et "regimeskifte" ved dette valget: Det er om vi får et kommunestyre som er villig til å utfordre kutt-politikken, et kommunestyre som tør å sette makt bak kravet om "en forpliktende flerårig opptrappingsplan for kommuneøkonomien", slik regjeringa har lovet, men ikke holder. I dag er RV det eneste partiet som ikke aksepterer rollen som utøver av staten og storkapitalen si omfordeling av rikdommen i Norge - fra velferdstiltak for alle til privat rikdom for de få. Lokalpolitikerne utenom RV har alle gjort det mulig å gjennomføre skattelette for aksjeeierne, opsjoner for direktørene og utenlandsinvesteringer på 3 milliarder hver eneste dag.

Hva tror du blir gjennomført av valgløftene når partiene etter fire år har kuttet tjenester for 22 mill, slik staten ber oss om? Er du lei av kutt og brutte valgløfter, sitt ikke hjemme, stem heller RV denne gangen!

Gunnar Aarstein, Rødt Vågan