Gunnar Aarstein

Avisartikkel

 

Best på bortebane

Regjeringen taler med to tunger i klimaspørsmålet. CO2-utslippene skal bekjempes i verden, bare ikke i Norge. Dette synes å være de ”rødgrønne” sin posisjon foran klima-toppmøtet på Bali. Norsk politikk er nå å gjøre sitt ytterste for å framskaffe mest mulig olje og gass å brenne opp raskest mulig, både i Norge og internasjonalt.

I budsjettproposisjonen for Olje og Energidep. fortelles det stolt om hvor flink regjeringen har vært til å øke utvinningstakten:

”For å sikre et mangfold av aktører og høy leteaktivitet på norsk sokkel har myndighetene de senere årene ført en svært aktiv konsesjonspolitikk. I forbindelse med TFO 2006 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) ble det tildelt 58 utvinningstillatelser til i alt 40 selskaper. Målt i antall utvinningstillatelser er dette den største tildelingen på norsk sokkel noensinne. Siden TFO-tildelingene startet i 2003 har tildelt areal, antall utvinningstillatelser og antall selskap som har mottatt utvinningstillatelser økt hvert år. Norsk sokkel tiltrekker seg for tiden mange nye selskaper. Vi ser nå positive resultater av de siste års aktive letepolitikk. OD antar at det vil bli boret rundt 30 brønner i løpet av 2007. Dette er det høyeste antallet brønner siden 2001.”

Regjeringen legger i tillegg opp til svære hopp i norske CO2-utslipp ved åpningen av forurensende gasskraftverk på Kårstø og Mongstad. Men det er helt unødvendig å bygge nye gasskraftverk for å forske på rensing av CO2-utslipp. Forskningen kan med fordel gjøres på Statoil sitt gasskraftverk på Melkøya ved Hammerfest, som allerede har firedoblet klimagassutslippene i forhold til tillatelsen.

Tvert imot er det veldig viktig å sette alle bremserne på i petroleumsoffensiven på norsk sokkel. Dette understrekes av at det er strømbehovet til petroleumssektoren som er den aller viktigste drivkraften bak "det påtrengende behovet" for å bygge gasskraftverk i midtNorge.

Den politikken som regjeringen går i spissen for, er en miljøpolitisk forbrytelse. Den gjør Norge til en klimaversting, som ingen avlatshandel med klimakvoter kan rettferdiggjøre. Alt snakk om miljøsatsing blir ren svada så lenge regjeringen samtidig setter maksimal kraft bak en ødeleggende og sterkt forurensende petroleumsutvinning i Norge og internasjonalt.

Gunnar Aarstein, Rødt Vågan - 11.12.2007