Fredrik Sund

Avisartikkel

 

Fokus

I valgkampens hete diskuteres det mange interessante tema. I dag leste jeg blant annet om Sandnessjøens utrivelige fremtoning og mangel på kulturtilbud.

Jeg er en nyutdannet og relativ ung mann som etter 9 år i eksil bestemte meg for å komme tilbake til mitt hjemsted. Nå har jeg bodd her i 7 mnd. Hva savner jeg? Det som for meg er helt klart mest merkbart er det påfallende underskuddet på unge folk i etableringsfasen.

I et hav av tv-debatter med rikspolitikere som snakker i generelle politiske vendinger er det lett å miste fokus på hva som er vår største lokalpolitiske utfordring de neste åra. Etter min mening er hovedproblemet i Alstahaug og nabokommunene mangelen på arbeidsplasser, især kompetansearbeidsplasser. Bare ved å løse dette problemet kan vi få de hundrevis av unge som hvert år flytter for å ta utdanning tilbake igjen. Slik det er i dag vil de færreste finne en attraktiv jobb i vår region, og ikke minst hvis man i tillegg har en partner som trenger arbeid. Da hjelper det lite om byen er aldri så vakker, kulturlivet spennende og naturen storslått.

Derfor er den viktigste lokalpolitiske utfordringen å få slått tilbake sentraliseringspolitikken som nærmest har fått råde fritt gjennom flere tiår. Dette har ført til at blant annet offentlige etater og funksjoner er sentralisert, lagt ned eller privatisert i Alstahaug.

Dette betyr at vi må kjempe med nebb og klør for at Alstahaug og regionsenteret Sandnessjøen skal tilføres nye arbeidsplasser, ikke minst innenfor offentlig sektor. De stedene som har lyktes med dette gjennom målrettet politisk kamp har også kunnet vise til befolkningsvekst og utvikling av et variert arbeidsliv. Dette er den viktigste oppgaven for våre lokalpolitikere dersom vi skal kunne stoppe fraflytting og "forgubbing". I tillegg må vi styrke utdanningstilbudet i regionen vår slik at folk ikke nødvendigvis må flytte for å ta utdanningen de trenger for å oppnå nødvendig kompetanse.

Lykkes vi ikke på dette avgjørende området dør både regionen og regionsenteret. Selv om det er viktig tror jeg ikke det er Sandnessjøens mindre flotte arkitektur eller mangel på kulturtilbud som er hovedårsaken til at befolkningsgrunnlaget stadig svekkes.

Godt valg!


Fredrik Sund, Alstahaug RV