Torbjørn Os

Avisartikkel

 

Aspåsen - for de rike eller for folk flest?

Lokale pengefolk har søkt om å få bygge boliger i Aspåsen. Aspåsen er det siste uberørte friluftområdet på Olderskog. Daglig leker ungene der, uten at voksne styrer leken, og skole og SFO samt mange som bor der bruker området jevnlig.

Hvem vil tjene på utbygging?


  • Utbyggerne vil tjene gode penger på å bygge ut og selge tomtene
  • Dette kommer til å bli attraktive tomter med god utsikt, så markedsprisen blir høy. Det vil være de som tjener best i Mosjøen som vil få tilgang til disse tomtene, - som så ofte før.

Hvem vil tape på utbygging?

  • Alle ungene på Olderskog som daglig leker og koser seg i skogen der
  • Skole, barnehager og SFO på Olderskog vil miste det eneste friluftområdet som ligger nært
  • Folk flest på Olderskog vil miste tilgang, enten de er på tur med egne barn, eller bare vil litt vekk fra boligfeltet.
  • Hele Olderskog som vil få en "dollar-ås" å se på i stedet for en ås med skog.
  • Selv om det er få tomter, vil de være med å bidra til å skape press på Olderskog skole, som allerede har altfor liten plass

Typisk Frp-politikk!

Utbygging støttes selvfølgelig av H og Frp. De hevder at "folk må få velge selv, de må få bygge hvor de vil". Men dette er et typisk eksempel på at Frp sin politikk vil gi de med penger anledning til å bygge på bekostning av folk flest sine interesser. Frp sier de er for at folk flest skal få mer frihet. Men i praksis ser vi at det er ikke folk flest, men de rikeste som vil tjene på Frp-politikken. Frp er akkurat like mye et parti for de rikeste som Høyre er det.


Det avslørende er at også Arbeiderpartiet ser ut til å ville bygge ut, de vil også prioritere rikfolk framfor folk flest! Har dette virkelig støtte blant Arbeiderpartiets velgere? Men dette har vi sett i flere saker de siste årene: Frp, H og Ap sammen mot resten av partiene i saker som gjelder interessene til lokale pengefolk.


Utbyggingen av Aspåsen har en annen side, som også Johanne Skjølberg fra SV har satt søkelys på: Det er for tiden ingen plan over utviklingen av Mosjøen. Lokale investorer er de som driver utviklingen, ved å søke om å få bygge ut det ene eller det andre ledige arealet. Et av resultatene av dette er at i en tid der barnetallet samlet går ned, er sentrumskolene stappfulle mens den nyeste og fineste skolen, Kulstad skole, har masse ledig plass. Hvem må ta regningen, når det må bygges ut på sentrumskolene? Folk flest, selvfølgelig.


Et godt samfunn kommer ikke når folk "får gjøre som de vil", da stikker de rikeste av med godene. Et godt samfunn oppstår når det styres slik at alle vinner.


Saken om Aspåsen skal opp i kommunestyret på onsdag. Og gjett hva som antakelig skjer:

Saken blir utsatt - til etter valget! Om det er redsel for å tone flagg som er årsaken, er ikke godt å si, men det gir velgerne er flott sjanse til å stemme på folk og partier som i praksis vil prioritere interessene til folk flest!

Torbjørn Os
Vefsn RV (Rødt)