Rødt Nordland

Rødt sentralt: klikk på logoen ovafor!

Industrikraftregime må på plass raskt

Ida Sofie Søland Jackson og Wilhelm Joys Andersen:

Revolusjonært roteloft

Fremtiden er fantastisk

Nye avisartiklar av Gunnvald Lindset:

Ta ansvar for dykkernes helseskader!

Gjenreis sosial boligbygging

Leve Nordlandsbanen!

Det norske klassesamfunnet.

Lønn som fortjent?

Terra-skandalen og spekulasjonsøkonomien.

Nye avisartiklar av Einar Jetne:

Utdanning - mål, svik og illusjon

Buss, båt og Veolia

Bilen drep!

Tragisk at Noreg er i krig!

Valet:

Valresultat fylkestingsvalet i Nordland

Resultat for Rødt i fylkestingsvalet i alle kommunane i 2007

Resulat i både kommune- og fylkestingsvalet i dei kommunane der RV hadde liste i kommunevalet

Avisinnlegg frå Gunnvald Lindset:

Finanskrisen og oljefondet

Finanskrisen - markedsliberalismens fallitt.

Ta ansvar for dykkernes helseskader!

Gjenreis sosial boligbygging

Leve Nordlandsbanen!

Det norske klassesamfunnet.

Terra-skandalen og spekulasjonsøkonomien

Terra-skandalen: Nå må regjeringen ta ansvar!

Meir om Terra Securities og kraftkommunane under Rødt Rana nedafor.

Rødt Bodø

Jostein Greibrokk: Kulturkvartalet som potemkinkulisse.

Jostein Greibrokk: Bygg nå!

Intervju med Brigt Kristensen: Utbygging i Saltstraumen utsett.

Brigt Kristensen: Hund og katt - eller hode og hale?

Svein Olsen: Miljøkommunen Bodø.

Lesarbrev av Jostein Greibrokk: Lærerskolen i Rønvika - for bydelen, ikke for spekulantene.

Rødt Alstahaug

Fredrik Sund: Fokus

Hanne Benedikte Wiig: Alstahaug må også ta klima-ansvar

Rødt Leirfjord

Avisinnlegg av Trygve Berg-Olsen: Leirfjord har også ansvar for klimaet

Rødt Narvik

Morten Qvak: En delikat personalsak eller to..…..

Morten Qvam: Tamilene

Morten Qvam: Torgeir, hvor var du i Terra-saken?

Avisinnlegg av Morten Qvam: Skyld på fylkesmannen ("Terra")

Avisinnlegg av Morten Qvam: Feiginger ("Terra")

Avisinnlegg av Morten Qvam: Vingeklipping ("Terra")

Rødt Rana

Ole Gunnar Leirvaag og Atle Hiller: Finansskandalen i Rana og andre kommunar i Nordland. Kven har skulda?

Avisinnlegg av Anne-Karin Fagerli: Framtida vår

Marius Helgå: Miljøvalg 2007

Rødt Vefsn

Avisinnlegg av Gunnvald Lindset: Klimapolitikk i Vefsn kommune

Avisinnlegg av Torbjørn Os: Skole, SFO og barnehage

Avisinnlegg av Torbjørn Os: Aspåsen - for de rike eller for folk flest?

Rødt Vågan

Avisinnlegg av Gunnar Aarstein: Best på bortebane.

Avisinnlegg av Martin Jenssen: Joker-Nord med Kabelvågsamfunnet

Avisinnlegg av Gunnar Aarstein: Se hvor like de er!

Styret i Rødt Nordland

Kontaktadresser for deg som vil melde deg inn i Rødt eller som vil bli betre kjent med Rødt i kommunen din.

Rød Ungdom

Samisk Rødt

Avisinnlegg:(Klikk på bilde av "forfattar"!)

Gunnvald Lindset, styreleiar i Rødt Nordland (RV)

Ingeborg Steinholt, nyvald representant for Rødt i Nordland fylkesting.

Einar Jetne, gjenvald representant for Rødt i Nordland fylkesting.